دیدگاه بزرگان

سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل درباره طب سنتی (3)
چرا با طب سنتی مخالفت می شود؟ در اینجا ممکن است پس از این همه دلایلی که برای اثبات امکان موجودیت و مفید و حتی ضروری بودن طب سنتی اقامه شده، این سوال پیش آید که پس اصولا چرا با طب سنتی مخالفت می شود؟ وقتی...
سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل درباره طب سنتی (2)
تفاوت های اساسی میان طب سنتی و جدید اکنون لازم است بعضی از تفاوت های اساسی میان طب سنتی و طب جدید را مورد توجه قرار دهیم: یکی از تفاوت های مهم این است که در طب جدید، در مطالعه مرض، از ابتدا به سراغ عضوی می...
سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل درباره طب سنتی (1)
دفاع از طب سنتی در اوایل قرن حاضر، وقتی ما با تمدن غربی مواجه شدیم غالبا یکباره از گذشته خود بریدیم و با استقبال از این تمدن، با خوشبختی بسیار به انتظار آینده نشستیم. نور تندی که از افق غرب به چشمان ما می...
نظر دکتر شهید بهشتی پیرامون طب غربی و سنتی ایران
نظر دکتر شهید بهشتی پیرامون طب غربی و سنتی ایران دوستان عزیزم! چرا به جهت معالجات امراض از گیاهان دارویی ایران استفاده نکنیم؟ چرا طب سنتی و شیوه گیاه درمانی و طریقه استفاده از ادویه جات مورد استفاده ما ایرانی ها...
نظر مقام معظم رهبری پیرامون طب غربی و سنتی ایران
نظر مقام معظم رهبری پیرامون طب غربی و سنتی ایران >>ما ابن سینا داشتیم که هنوز کتابش مرجع درسی و مهم دانشگاه های دنیاست ؛ یا رازی را داشتیم یا دیگرانی از این قبیل را چرا بایستی  امروز به خود کفایی علمی کشور دل نبندیم ؟...
نظر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) پیرامون طب غربی و سنتی ایران
نظر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) پیرامون طب غربی و سنتی ایران امام خمینی رضوان ا.. تعالی علیه در کتاب کشف الاسرار درباره  طب غربی فرموده اند : غرب همه چیز استعماری دارد،  طب استعماری ، فرهنگ استعماری  که برای...
طراحی سایت با مهریاسان