پرسش و پاسخ به سوالات پزشکی

در این قسمت سایت میتوانید سوالات پزشکی خود را مطرح نمایید. قبل از پرسش سوال به نکات زیر توجه فرمایید:
1- توجه داشته باشید که بهترین نتیجه درمان هنگامی است که بصورت حضوری مراجعه نمایید.
2- در پاسخ به برخی از سوالات ،به دستور اشاره شده است که برای مشاهده به قسمت دستورات پزشکی مراجعه نمایید.
3- اطلاعات درخواستی را به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
4- در اولین فرصت جواب سوال به ایمیل شما ارسال می شود.

ارسال سوالات پزشکی

مشاهده پاسخ های قبلی 
پرسش های متداول    

دستورات پزشکی..... 

 

 
طراحی سایت با مهریاسان