حجامت توسط آقا

تغییرات بالینی و بافت شناسی پوست بدن بعد از حجامت درمانی نوع مطلب: مقالات
برای دانلود مقاله با زبان اصلی کلیک کنید. برای دانلود مقاله ترجمه شده کلیک کنید.
حجامت نوع مطلب: مقالات
یکی از قسمت‌های طبابت در طب سنتی حجامت می‌باشد که در دین اسلام نیز به آن سفارش...
طراحی سایت با مهریاسان