گیاهان دارویی

آمار مصرف گیاهان دارویی در شهر قم

طب گیاهی  به عنوان يكی از روش های طب مكمل، از ديرباز مورد استفاده جوامع مختلف بوده است. مطالعات دو دهه اخير حكايت از افزايش رو به رشد استفاده از گياهان دارويی در دنيا دارد که گاهی بدون مشورت با پزشكان و بدون آگاهی از عوارض آن صورت مي گيرد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت مصرف گياهان دارويی در شهر قم و عوامل همراه آن صورت گرفت.

به گزارش مجله خبری بوعلی به نقل از مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، دوره 7 ،شماره 4 ،مهر و آبان 2931 ،ص. 39

روش بررسی: اين مطالعه به روش توصيفي- مقطعی بر روی 971 نفر از مردم شهر قم در سال 1392 و با روش نمونه گيری آسان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که روايی و پايايی آن به تاييد رسيده بود، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از جداول فراوانی و آزمون کای دو، من ويتنی و فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی داری 0.05>p در نظر گرفته شد.

یافته ها و نتایج در مورد آمار طب گیاهی

يافته ها: در اين بررسی 35.48% نمونه های مورد پژوهش جهت درمان و 11.55% جهت پيشگيری؛ از گياهان دارويی استفاده کرده بودند. بيشترين موارد مصرف به ترتيب شامل دل درد 48.4% سرماخوردگی 42.2% و گلودرد 35.8% و بيشترين گياهان مورد استفاده به ترتيب نعناع 72.3% خاکشير 65.1% و دارچين 62.9% بود. از ديدگاه افراد، مهم ترين دليل استفاده از گياهان دارويی، عوارض کمتر 51.1% و نتيجه بهتر 39.9% نسبت به طب شيميايی بود. از بين متغيرهای مورد بررسی، تنها بين جنسيت و ميزان مصرف گياهان دارويی ، ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد 0.01=p

نتيجه گيری: با توجه به نتايج اين مطالعه، بيشترين دليل مصرف گياهان دارويی ، عوارض کمتر آن نسبت به طب شيميايی بوده است. بنابراين، لزوم اطلاع رسانی صحيح در سطح جامعه نسبت به عوارض و تداخلات احتمالی آنها ضروری به نظر می رسد.

گردآورندگان: رضا حيدری فر، مهران ناهيد، سميه مومنيان ، سيدمجتبی موسوی، محمد کوه بر ، عطيه حاجی علی گل

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن