اخبار

گسترش و توسعه وسايل ارتباط جمعی در زندگي انسان ها به حدی است که عصر کنونی را عصر «ارتباطات» ناميده اند و اطلاع از اخبار به روز و ثانیه به ثانیه تبدیل به یک نیاز شده است. بعيد نيست که انسان امروزی را انسان رسانه ای و فرهنگ جديد را محصول تبليغات وسايل ارتباط جمعی بدانيم.

انسان های امروزه در بین اخبار و رسانه های مجازی زندگی می کنند یا بهتر بگوییم در یک فضای مجازی متولد می شوند، می انديشند، دنيا را در اين رهگذر می شناسند و رفتارهای خود را براساس الگوهای برگرفته از کتاب، مجله، فيلم،اخبار،اينترنت و… (يعنی رسانه های رايج عصر ما) سامان می دهند.

با توجه به نیاز جامعه برای یک شبکه هوشمند اطلاع رسانی پیرامون طب سنتی و اهداف آن قسمت خبر سایت بوعلی فعالیت خود را از فرودین سال 1398 به صورت رسمی آغاز می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن