گزارش موردی درمان شدگان

در این بخش شما می توانید گزارش یا مستند هایی درمورد درمان شدگان این مرکز را جستجو کنید.این قسمت زیر نظر واحد تحقیق و توسعه سلامتکده طب سنتی بوعلی می باشد. برای این منظور بیماران این مرکز به صورت دوره ای کنترل می شوند و برای تمام بیمارن پرونده پزشکی تشکیل  داده می شود و درمان شدگان با مستندات پزشکی به سایت بوعلی معرفی می شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن